เงื่อนไขและข้อตกลง

acnespend.com  เป็นเว็บไซต์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาและดูแลสุขภาพ โดยบทความแต่ละบทความจะได้รับการเขียนจากผู้ที่มีประสบการณ์จริง ๆ บางครั้งอาจจะไม่ได้อิงวิชาการ 100% เพราะตามหลักแล้วเรามีความเชื่อว่าประสบการณ์อาจจะให้อะไรมากกว่าเนื้อหาที่มาจากหลักของวิชาการ เพื่อให้ผู้อ่านไดัรับความรู้ที่แตกต่างออกไป เรามีเงื่อนไขดังต่อไปนี้คือ

  1. ไม่ทำการคัดลอก หรือว่าเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่ง ไปลงยังเว็บไซต์อื่น หากต้องการอ้างอิงบทความให้ส่งเป็นลิ้งมาแทน
  2. ข้อมูลที่ลงในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่มาจากผู้อ่านส่วนหนึ่ง ทำให้ไม่ได้ตรงหลักของวิชาการมาก ฉะนั้นท่านควรใช้วิจารณญาณของท่านเองในการตัดสินใจ
  3. หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อความถูกต้อง ติดต่อเรา เราจะทำการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้อง โดยการผ่านการพิจารณาของเราก่อน